W tym artykule dowiemy się jak edytować dodane już strony WordPress. Zaczniemy od znalezienia interesującej nas strony. W menu po lewej stronie najeżdżamy na opcję “Strony” a następnie z podmenuwybieramy “Wszystkie strony”.

Edycja stronyWordPress

Edytowanie strony WordPress wygląda tak samo jak jej dodawanie. W naszym przypadku będziemy chcieli edytować stronę nazwaną “Nowa strona”. Możemy to zrobić na dwa sposoby: z ekranu panelu administracyjnego oraz z podglądu strony(jeżeli jesteśmy zalogowani i mamy włączony pasek narzędzi). Żeby zmiany zostały zapisane należy pamiętać o naciśnięciu przycisku “Zaktualizuj”.

Przejście do widoku edycji strony

Aby przejść do edycji strony z widoku panelu administratora należy, kliknąć przycisk “Strony” na pasku bocznym panelu administracyjnego. Po kliknięciu pojawi nam się widok wszystkich stron. To samo osiągniemy najeżdżając na przycisk “Strony” i klikając w rozwiniętym menu “Wszystkie strony”.

edycja strony WordPress

Następnie musimy najechać na stronę, którą chcemy edytować i nacisnąć przycisk “Edytuj” (zobacz zrzut ekranu poniżej). Przeniesiemy się do ekranu edycji strony, który wygląda tak samo jak ten, który widzieliśmy dodając stronę. Elementy takie jak tytuł i treść edytuje się w taki sam sposób jak w przypadku dodawania strony. W dalszej części artykułu zajmiemy się bardziej zaawansowanymi opcjami.

Wracając do naszego głównego tematu – po kliknięciu “Edytuj” zostaniemy przeniesieni do ekranu edycji danej strony.

Do widoku edycji stronymożemy również przejść przeglądając ją. Musimy jednak być wtedy zalogowani i mieć włączony pasek narzędzi w ustawieniach użytkownika. Jeżeli te warunki są spełnione musimy w obrębie naszej witryny przejść do strony, którą chcemy edytować i nacisnąć przycisk “Edytuj stronę” na pasku narzędzi (zaznaczony na zrzucie ekranu poniżej).

edycja strony WordPress z frontu strony

Cały proces możemy zobaczyć na filmie poniżej.

 

Więcej opcji

Wiemy już jak dodawać i edytować stronę. W procesie dodawania i edytowania pominęliśmy jednak kilka bardziej zaawansowanych opcji, które teraz sobie wyjaśnimy. Na początek część z nich trzeba włączyć. W tym celu klikamy w przycisk “Opcje ekranu” (zobacz zrzut ekranu poniżej).

Po kliknięciu w przycisk rozwinie się menuzawierające ustawienia. Pojedyncze ustawienie jest włączone jeżeli jest przy nim “ptaszek”. W menu znajdziemy już włączone atrybuty strony i obrazek wyróżniający. Ponadto mamy też odznaczone opcje “Własne pola”, “Dyskusja”, “Upr. nazwa”, “Autor”. Zaznaczamy wszystkie za wyjątkiem “Własne pola”, tak jak na zrzucie ekranu poniżej (opcje na zrzucie ekranu poniżej będą widoczne dla: już opublikowanej strony, strony, nieopublikowanej strony– w tym wypadku będzie ich nieco mniej). Nie zaznaczyliśmy tego pola ponieważ aby z niego korzystać trzeba edytować kod źródłowy motywu, z którego korzystamy.

Nasz ekran edycji wpisów powinien teraz wyglądać jak na zrzucie ekranu poniżej – pojawiło się kilka dodatkowych pól pod edytorem wpisu bądź z prawej strony na pasku bocznym.

Edytor Wysywig

Możemy już przejść do omówienia poszczególnych bloków. Zaczniemy od pola, z którego już korzystaliśmy i w którym wpisywaliśmy treść naszej strony. Jest to edytor Wysywig. Dzięki niemu możemy zmieniać formatowanie naszego tekstu podobnie jak w programach Microsoft Office, a więc możemy zmienić grubość tekstu, nadać kursywę, wstawić link, zmienić wyrównanie itd. Mamy także do dyspozycji kilka opcji od twórców WordPressa takich jak np. cytat. Jak korzystać z edytora Wyswig dowiesz się w lekcji Dodawanie wpisu.

Starsze wersje

Ten blok pojawi się tylko jeżeli już kilkakrotnie edytowaliśmy daną stronę. Dzięki niemu możemy przywrócić poprzednią wersję naszej strony. Jak przywrócić poprzednią wersję stronybądź wpisu znajdziesz w artykule Edycja i przywracanie poprzedniej wersji wpisu.

Dyskusja

Poniżej edytora znajduje się blok oznaczone jako dyskusja. Możemy tutaj zdecydować czy chcemy aby konkretna strona obsługiwała komentarze (jeżeli zaznaczymy pole “Zezwól na komentowanie”) oraz trackbacki i pingbacki (“Zezwalaj na trackbacki i pingbacki na tej stronie”). Więcej o zarządzaniu komentarzami przeczytasz w artykule Zarządzanie komentarzami.

Komentarze

Pod blokiem dyskusji znajduje się blok z przyciskiem “dodaj komentarz”, po jego wciśnięciu pojawi się pole, w którym możemy wpisać komentarz. Zostanie on dodany przez użytkownika, z którego konta aktualnie korzystamy edytując daną stronę. Więcej o zarządzaniu znajdziesz w lekcji Zarządzanie komentarzami.

Uproszczona nazwa

Kolejny blok to “Upr. nazwa”. Jest ona szczególnie pomocna jeżeli mamy bardzo długą nazwę strony. Wpisana tutaj wartość będzie kawałkiem linku naszej strony. Jest to tzw. “slug”. Możemy posłużyć się tutaj przykładem. Mamy stronę internetową opartą o system WordPress, której adres to “mojastrona.pl”. Dodajemy nową stronę w WordPress (strona WordPress jest stroną na naszej stronie internetowej, dlatego możemy powiedzieć, że jest podstroną naszej strony – nazywamy ją stroną ponieważ tak nazywa się obiekt tego typu w systemie WordPress) o nazwie “Długi tytuł mojej nowej stronyw WordPress”. Jej adres będzie więc wyglądał następująco “mojastrona.pl/dlugi-tytul-mojej-nowej-strony-w-wordpress/”. Dzięki blokowi “Upr. nazwa” jeżeli zależy nam na czytelności linków to możemy to nieco uprościć, np. wpisując “moja-strona”. Od tej pory adres naszej nowo dodanej strony będzie wyglądał tak: “mojastrona.pl/moja-strona”. Należy pamiętać, że nie możemy używać polskich znaków i spacji. Jeżeli jednak nam się to zdarzy, WordPress automatycznie zmieni naszą uproszczoną nazwę na poprawną. Tę samą operację możemy też wykonać w innym miejscu, bez włączania bloku “Upr. nazwa”. Pod tytułem stronyznajduje się “Bezpośredni odnośnik”, czyli link do strony, którą edytujemy z przyciskiem “Edytuj” obok.

Cały proces został zaprezentowany na filmie poniżej.

 

Autor

Blok “Autor” pozwala nam wybrać osobę, która ma być przypisana do tej strony jako autor. Domyślnie autorem stronyjest użytkownik, z którego konta dodano daną stronę. Żeby dokonać zmiany należy rozwinąć listę i wybrać autora spośród dostępnych autorów. Żeby zmiany zostały zapisane musimy nacisnąć przycisk “Zaktualizuj”.

Opublikuj

Opublikuj to blok znajdujący się z prawej strony, na pasku bocznym. Najważniejsza funkcjonalność jaką oferuje ten blok to przycisk “Zaktualizuj”(jeżeli post nie został jeszcze opublikowany wyświetla nam się tutaj “Opubliku”). Jak już wiemy służy on do zapisywania wprowadzonych przez nas na danej stronie zmian.

Obok niego znajduje się przycisk “Przenieś do kosza” – po jego naciśnięciu strona, którą edytujemy zostanie przeniesiona do kosza (nie zostanie jednak bezwzględnie usunięta, wciąż będzie można ją przywrócić z kosza). O usuwanie stron przeczytaj w naszej lekcji jak usuwać strony.

Na samej górze tego bloku z prawej strony znajduje się przycisk “Podejrzyj zmiany”. Służy on do podglądania zmian postu po stronie wizualnej bez zapisywania treści.

Poniżej przycisku “Podejrzyj” znajduje się kilka opcji, które możemy zmienić . Po edycji każdej z nich musimy ją potwierdzić klikając “Ok” a następnie, aby nasze zmiany się zapisały klikamy “Zaktualizuj” (z wyjątkiem przeglądaj, dot. poprzednich wersji). Stan mówi nam czy strona została już opublikowana (więcej na ten temat przeczytasz w lekcji Edycja wpisów). Dostępność pozwala stwierdzić jaka grupa użytkowników widzi daną stronę. Można również chronić ją hasłem ( więcej na ten temat w lekcji Dostępność stroni wpisów). Kolejna opcja to wersja – możemy przeglądać wersje naszej strony, czyli nasze poprzednie edycje (więcej na ten temat w lecji Edycja i przywracanie poprzedniej wersji wpisu). Na koniec możemy dowolnie zmienić datę dodania naszej strony. Wpłynie to na jej pozycję na liście wszystkich stron.

Atrybuty strony

Każda strona posiada 2 atrybuty strony. Trzeci atrybut – “Szablon” -jest widoczny tylko dla niektórych motywów WordPress, w przypadku, kiedy twórca motywu takowy stworzył. Poniżej krótki opis tych atrybutów.

 

Rodzic strony – Strony mogą zostać uporządkowane w hierarchię. Na przykład: możesz utworzyć stronę „O mnie”, której podstronami będą „Historia mojego życia” oraz „Mój pies”. Nie ma ograniczeń co do ilości poziomów hierarchii.

Szablon – Niektóre motywy posiadają własne szablony przeznaczone do wykorzystania na stronach, które dodają do nich dodatkowe funkcje lub formatują ich treść w specyficzny sposób. Jeżeli używany motyw posiada takie szablony, zostaną one wyświetlone w tym rozwijalnym menu.

Kolejność — Strony są zwykle wyświetlane w porządku alfabetycznym, ale możesz w tym polu wprowadzić liczbę, aby to zmienić (1 oznacza pozycję pierwszą itd.).

 

Obrazek wyróżniający

Niektóre motywy WordPress dają możliwość dodawania obrazków wyróżniających do stron WordPress. Żeby dodać obrazek wyróżniający dla stronyklikamy “Wybierz obrazek wyróżniający”Po pojawieniu się menuwybieramy obrazek i potwierdzamy. Miejsce wyświetlania obrazka wyróżniającego jest zależne od motywu. Jeżeli chcesz poznać szczegóły dotyczące obrazków wyróżniających przeczytaj artykuł Dodawanie obrazka wyróżniającego.

 

Zmiana wyglądu ekranu edycji strony

Ekran edycji strony posiada również opcje zmiany jego wyglądu. Możemy:

  • zmienić pozycje danych bloków, poprzez przeciąganie,
  • zwinąć większość bloków (z wyłączeniem tytułu, i edytora Wyswig),
  • zmienić układ z dwu-kolumnowego na jedno-kolumnowy (wyłączyć pasek boczny).

Wszystkie możliwości zmiany wyglądu edytora stronyzostały zaprezentowane na filmie poniżej.

Widok “Wszystkie strony” – zarządzanie stronami

Teraz wyjaśnimy sobie po kolei bardziej zaawansowane aspekty zarządzania stronami z pozycji widoku “Wszystkie strony”.

Przycisk “Zobacz” wyświetla naszą stronę (tak jak widzi ją zwykły użytkownik).

Przycisk “Do kosza” przenosi stronę do kosza (nie usuwa jej – wciąż może zostać przywrócona z kosza).

Przycisk “Szybka edycja” pozwala nam edytować tytuł strony, atrybuty strony, stan publikacji, autora, datę dodania, zezwolenie na komentowanie i uproszczoną nazwę strony.

Wszystko to bez przechodzenia na ekran edycji strony. Po dokonaniu zmian za pomocą szybkiej edycji również trzeba nacisnąć przycisk “Zaktualizuj”, aby zmiany zostały zapisane.

Pozostałe przyciski tego widoku znajdują się na zrzucie ekranu poniżej.

Przycisk “Dodaj nową”– po jego naciśnięciu przejdziemy do dodawania nowej strony.

Pod tym przyciskiem znajdują się przyciski do filtrowania wyświetlanych w tabeli poniżej stron. Możemy więc wyświetlać: wszystkie strony, tylko stronydodany przez nas (“Moje”), tylko stronyopublikowane (“Opublikowane”), tylko szkice (“Szkice”) albo (“Kosz”). Obok każdego filtru znajduje się liczba stronjakie spełniają dany warunek. Filtrować można również po dacie. W tym celu należy wybrać “Wszystkie daty” po kliknięciu pojawi nam się rozwijana lista z datami. Wybieramy interesującą nas datę i klikamy przefiltruj.

Z prawej stronyna wysokości przycisków do filtrowania znajduje się wyszukiwarka. Dzięki niej możemy wyszukać daną stronę po tytule.

Poniżej z lewej stronyznajdują się dwie listy rozwijane z przyporządkowanym do każdej przyciskiem. “Masowe działania” pozwalają nam kilkoma kliknięciami edytować lub usunąć kilka stron na raz (możemy też jednym kliknięciem zaznaczyć wszystkie strony, które widzimy na ekranie).
Żeby to zrobić należy zaznaczyć na liście stronstronyprzeznaczone do edycji, wybrać z listy rozwijanej interesujące nas działanie i nacisnąć “Zastosuj”. Usunięcie stronyspowoduje przeniesienie jej do kosza (artykuł Usuwanie stron).

Edycja stronyspowoduje otwarcie dodatkowego menu (zrzut ekranu powyżej), w którym możemy szybko zmienić kilka ustawień stron: autora, rodzica strony, włączyć/wyłączyć komentarzeoraz zmienić stan strony. Z lewej stronyznajduje się lista stron przeznaczonych do masowej edycji. Klikając “x” możemy usunąć konkretną stronę z listy.

Zmian dokonujemy poprzez wybranie z listy interesującej nas opcji. Później należy nacisnąć przycisk “Zaktualizuj” aby wszelkie wprowadzone zmiany zapisały się.

Nad i pod listą stronz prawej stronyznajduje się paginacja, dzięki której możemy zobaczyć starsze strony, które nie mieszczą się na liście.

Po kliknięciu w “Opcje ekranu” w prawym górnym rogu pokażą się opcje zmiany wyglądu omawianego widoku (ten przycisk ma takie samo zastosowanie na każdym widoku, na którym się pojawia – oczywiście zależnie od widoku są tam różne opcje). W tym przypadku możemy zdecydować co chcemy wyświetlać w liście stron (opcja z zaznaczonym “ptaszkiem” oznacza, że dana wartość zostanie wyświetlona na liście). Możemy zrezygnować z wyświetlania liczby komentarzy, autora i daty dodania strony. Możemy również wybrać liczbę stron, którą chcemy wiedzieć na liście stron. Jeżeli wybierzemy 10 to na ekranie zobaczymy 10 stron, a pozostałe zostaną przeniesione na kolejne strony.

Zachęcamy do zapoznania się z innymi lekcjami dotyczącymi stron: Dodawanie stron WordPress i Usuwanie stron.

 

 

 

Wróć do poprzedniej strony
Autor:
Arkadiusz Wawrzyniak
O autorze
Zajmuje się tworzeniem frontendu i kodowaniem motywów Wordpressowych. Kiedy coś nie działa wciąż krzyczy "wciśnij control F5"! W wolnych chwilach lubi oglądać dobre filmy i grać w gry planszowe.